MEINE EXPERTISE DANSK

Meine Expertise

Akupunktør

Besvær omkring menopause, andropause, udmattelsestilstande, smertebehandling, immun-modulerende terapi ved kemoterapi og svære sygdomsforløb.

Disse problem-hovedpunkter har jeg behandlet med succes i mange år. Her bliver traditionelle behandlingsmetoder og traditionel kinesisk medicin anvendt som partnere i øjenhøjde.

Lichen sclerosus ekspert

Der findes næsten ingen anden sygdom med et lige så langt forløb i diagnosticeringen som Lichen Sclerosus. Den bliver ofte fejldiagnosticeret som en svampeinfektion, hvilket gør at terapi-begyndelsen trækker i langdrag op til flere år.

Til behandlingen af LS står jeg i kontakt og udveksler viden med velrenommerede, førende eksperter (Schweiz, Italien, USA og Norge). Jeg tilbyder ErbiumYAG Laserterapien i min klinik som en fast bestanddel i symptombehandlingen og med overbevisende resultater.

Systemisk Terapeut

Skyldfølelse, skam, sorg og afmagt er erfaringer, der gennem en behandling med medicin ikke kan stå alene – så mangefacetteret og individuelt er dette problem. Her bliver ikke kun den medicinske fagkundskab efterspurgt men også erfaring med kognitive terapeutiske kriterier.

Herudover arbejder jeg som uddannet terapeut med IFS – ”Integrativ Inner Family Systems”. Dette koncept forbinder psykoterapi med spiritualitet. Denne model blev udviklet fra metoderne brugt af Richard Schwartz/Prof. Tom Holmes.

Det særlige kendetegn ligger i forbindelsen mellem spiritualitet og den terapeutiske proces. Mennesker har forskellige følelser og adfærdsmønstre, når de befinder sig i bestemte situationer og tilstande. IFS viser hvilke personlighedsandele der forstås bedre og hvordan der kan løses op for problematiske adfærdsmønstre.

Medicinsk Hypnoseterapi

Påvirkning af fysiske processer. Vores autonome nervesystem kan påvirkes af forestillinger og de dermed forbundne følelser.

Dette er dokumentet gennem funderede studier. Den, der er bange for en terapi, et forløb eller et indgreb, kan mærke reaktionen på egen krop. Den med angst forbundne skræk- og hjælpeløsheds-reaktion sender øjeblikligt tarmfunktionen og binyrerne i alarmberedskab; altså “Fight or Flight ”-Modus

Et stort antal af fysiske processer kan påvirkes positivt ved hjælp af hypnose. Lægevidenskabelig hypnose kan blive en gamechanger indenfor behandlingen. Dette spektrum omfatter behandlingsangst, operationsforberedelse, terapifølgeskab, psyke-onkologi, smerteterapi, uopfyldt ønske om børn og sorgbearbejdning ved spontan abort.